PERSONVERNERKLÆRING

 • Behandling av personopplysninger i IL Handel Norge/Noramix Invest AS
  Når du bruker nettsiden/appen vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev eller bestille varer fra oss vil IL Handel Norge/Noramix Invest AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
  Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er IL Handel Norge/Noramix Invest AS ved daglig leder Keerthi Rasamanickam. Kontaktinformasjonen til IL Handel Norge AS er: 
  Adresse: Liavegen 1, Inngang A, 5132 Nyborg, Norge
  E-post: bergen@ilhandel.no
  Telefon: 55 39 39 39
  Organisasjonsnr.: 975 856 933
  For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte bergen@ilhandelnorge.no og telefon til 55 39 39 39. 
  1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 
  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 
  1. Sende ut varer, markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Navn, E-postadresse, bostedsadresse og telefonnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg. 
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. 
  4. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter i avsnittet nedenfor. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.
  2. Utlevering av personopplysninger til andre 
  Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 
  IL Handel Norge AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 
  Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxenbourg. 
  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
  3. Lagringstid 
  Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.  
  Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 
  4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 
  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   
  For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en skriftlig henvendelse hvor ditt krav eller spørsmål fremgår tydelig. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 
  Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en skriftlig henvendelse hvor du utrykkelig skriver at du tilbakekaller ditt samtykke for behandling av dine personopplysninger. 
  5. Klager
  Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
  Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. 
  6. Endringer
  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 
  BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES
  Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker i dag informasjonskapsler til følgende formål:
  For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere funksjonelt
  For å tilby skjemafunksjonalitet.
  Analyse, bruk og utvikling av tjenesten
  Målrettet markedsføring
  Når du besøker vårt nettsted installerer vi informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Dersom du gir samtykke, kan vi også bruke informasjonskapsler til andre formål, slik som statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.    
  Dersom du har godtatt eller reservert deg mot enkelte cookies på våre nettsider, kan du endre disse innstillingene ved å klikke på «administrer cookies» nederst på sidene.
  Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no sine hjemmesider.